spotting… Saragossa 2019jun27 2 visita Base Aèria

bloc@ires…

     Saragossa 2019jun27 2 visita Base Aèria Seguim veient l’impressionant aeronau de càrrega, Airbus A400M, des de tots els angles.

     Zaragoza 2019jun27 2 visita Base Aérea Seguimos viendo la impresionante aeronave de carga Airbus A400M, desde todos los angulos.


     Accedim a l’interior de l’avió, l’espai de càrrega, els companys, i el conductor de l’autocar, un més, descansant de les emocions, o bé, esperant el passeig i/o enlairament !!!, la cabina de comandament, i la imatge pel record dels spotters, d’aquesta gran i meravellosa visita.

     Accedemos al interior del avión, el espacio de carga, los compañeros, y el conductor del autocar, uno más, descansando de las emociones, o bién, esperando el paseo y/o despegue !!!, la cabina de comando, y la imagen para el recuerdos de los spotters, de esta gran y maravillosa visita.


     Ara, amb l’autocar, anem a l’altra plataforma, situada a l’altre cantó de la pista, on rebem una breu i càlida acollida del Comandant, responsable de Comunicació a la Base, al qual, el President i membres de la Junta dels Spotters, li fan entrega d’un quadre emmarcat d’un avió, en agraïment de la seva tasca en la celebració d’aquesta visita.

     Ahora, con el autocar, vamos a la otra plataforma, situada al otro lado de la pista, donde recibimos una breve y cálida acogida del Comandante, responsable de comunicación en la Base, al cual, el Presidente y miembros de la Junta de Spotters, le hacen entrega de un cuadro enmarcado de un avión, en agradecimiento de su labor en la celebración de ésta visita.

     Tot seguit ens situem al costat de la plataforma, on veiem diversos aeronaus de càrrega, pertanyent a diversos països de l’OTAN (Alemanya, Àustria, Itàlia, Espanya, Romània, i crec algú més), presents enllà, amb motiu d’unes maniobres conjuntes. Mentre comencem a veure i escoltar el so dels motors d’hèlix, i poc a poc, les aeronaus, inicien el procés d’enlairament.

     A continuación nos situamos al lado de la plataforma, donde vemos diversas aeronaves de carga, pertenecientes a diversos paises de la OTAN (Alemania, Austria, Italia, España, Rumanía, y creo alguno más), presentes allá, con motivo de unas maniobreas conjuntas. Mientras comenzamos a ver y escuchar el sonido de los motoros de hélice, y poco a poco, las aeronaves, inician el proceso de despegue.


     De mica en mica, ens anem trobant sols…, però el plaer gaudit avui, es i serà inesborrable, l’atenció i generositat rebuda dels nostres guies acompanyants, el personal de la base aèria, amb el regust… que tornarem a ser-hi, quan sigui la Festa de la Patrona de l’Aviació, la Mare de Déu de Loreto, enllà al desembre, i en qualsevol altra data, que pugem recordar aquesta diada.

     +Info… Exèrcit de l’Aire d’Espanya – Ejército del Aire de España =>

     Poco a poco, nos vamos encontrando solos…, pero el placer disfrutado hoy, es y será imborrable, la atención y generosidad recibida de nuestros guias acompañantes, el personal de la base aérea, con el regusto… que volveremos, cuando sea la Fiesta de la Patrona de la Aviación, la Virgen de Loreto, allá en diciembre, y en cualquier otra fecha, que podamos recordar esta jornada.


Inserim la imatge captada, molt agradable, pel Company Spotter, Ramón Piqué, en el moment que atenia a un militar alemany, visualitzant en el mòbil, una imatge de FRA Mainhattan, Moltes Gràcies, Ramón !!!
Insertamos la imagen captada, muy agradable, por el Company Spotter, Ramón Piqué, en el moment que atendia a un militar alemán, visualizando en el móvil, una imagen de FRA Mainhattan, Muchas Grácias, Ramón !!!


Espero us agradi… Salut, Gràcies… boix*

spotting… Saragossa 2019jun27 1 visita Base Aèria

bloc@ires…

     Saragossa 2019jun27 1 visita Base Aèria Amb motiu de l’activitat programada per l’Associació Spotters Bcn-El Prat amb la visita a la Base Aèria de Saragossa, varem anar a fer nit a l’hotel Zaragoza Diagonal Plaza, situat en la zona comercial Plaza, a prop de l’aeroport. Ens llevem, i amb l’autocar ens situa a l’entrada de la Base Aèria de Saragossa. Ens reben i acompanyaran en la visita, a l’espai de l’Ala 31, un Sotsoficial i un Tinent.

     Els spotters, vinguts d’arreu, entre d’altres, Aire.org, il·lusionats, comencem a prendre imatges, a l’espai, plataforma, de l’Ala 31, anem a l’hangar dels antics Lockheed-C-130-Hercules, on aprenem la història d’aquests aeronaus de càrrega, destinades a Saragossa, l’Ala 31 de l’Exèrcit de l’Aire.

     Zaragoza 2019jun27 1 visita Base Aérea Con motivo de la activitat programada por l’Associació Spotters Bcn-El Prat en la visita a la Base Aérea de Zaragoza, nos alojamos la noche anterior en el hotel Zaragoza Diagonal Plaza, situado en la zona comercial Plaza, cercana al aeropuerto. Nos levantamos, y el autocar nos situa en la entrada de la Base Aérea de Zaragoza. Nos reciben y acompañarán en la visita, en el espacio, plataforma, del Ala 31, un Suboficial y un Teniente.

     Los spotters, venidos de otras latitudes, entre otras, Aire.org, ilusionados, comenzamos a captar imágenes, vamos al hangar de los antiguos Lockheed-C-130-Hercules, dónde aprendemos la historia de éstas aeronaves de carga, destinadas en Zaragoza, Ala 31 del Ejercito del Aire.


     Seguim prenent imatges pel record, d’aquesta visita i les aeronaus que més tard visitarem integrament.

     Continuamos tomando imagenes para el recuerdo de ésta visita i las aeronaves que mas tarde visitaremos integramente.


     Els nostres guies acompanyants ens porten a veure un avió operatiu Lockheed-C-130-Hercules i captem tots els detalls possibles.

     Nuestros guias acompañantes nos llevan a ver un avión operativo Lockheed-C-130-Hercules i captamos todos los detalles posibles.


     Mentre repassem l’avió, de dalt a baix, observem llunyà, un modern Airbus A400M en marxa, i sense perdre’ls de vista, doncs volem tenir-lo a prop, quan s’enlairi… però la sorpresa, els bons guies o guies bons, ens porten a l’hangar, on tenim, a tocar, l’esmentat Airbus A400M.

     Mientras repasamos el avión, de arriba a abajo, observamos en la lejanía, un moderno Airbus A400M en marcha, y sin perderlo de vista, pués queremos tenerlo cerca, cuando despegue… pero la sorpresa, los buenos guias o guias buenos, nos conducen al hangar, donde tenemos, a tocar, el mencionado Airbus A400M.


Continuem amb spotting… Saragossa 2019jun27 2 visita Base Aèria
Espero us agradi… Salut, Gràcies… boix*