spotting… aeroport Saragossa 2017ago21 2 I Nit Spotter

bloc@ires…

       aeroport Saragossa 2017ago21 2 I Nit Spotter   Continuem amb la marxa nocturna… un cop captada la arribada del darrer, Aena ens ofereix un petit refrigeri per agafar forces per la estona restant… captant imatges reflexes, els Companys Spotters en el refrigeri i tornem a on erem abans per captar les darreres imatges dels B747-400 i el Boeing B777-200

< aeroport Saragossa 2017ago21 2 I Nit Spotter   Continuamos con la marcha nocturna… una vez captada la lleiga del último, Aena nos ofrece un pequeño refrigerio para coger fuera para el tiempo restante y captamos imagenes con reflejo, los Compañeros en el refrigerio y regresamos a dónde estabamos para captar las últimas imagenes de los B747-400 y Boeing B777-200 >.

Descansem…  Descansamos…

     Els Guies ens situen més aprop dels avions… nosaltres ens enlairem de plaer… alhora veiem de lluny la marxa del Air China Cargo i més tard el Saudia Cargo… preparats per enlairar-se, encara què no ho captem per la foscor i la llunyania de la pista…

< Los Guias nos situan más cerc de los aviones… nosotros nos elevamos de placer… a su vez vemos a lo lejos la marcha del Air China Cargo y más tarde el Saudia Cargo… preparados para despegar, aunque no lo captemos por la oscuridad y la lejanía de la pista… >

       Anem fem temps fins la sortida de l’ Ethiopian i l’ ABC … !!!

< Esperando hasta la salida de l’ Ethipian i l’ ABC … !!! >

       Per acabar… el Primer Nit Spotter ha estat un plaer… la propera hi aniré amb un trespeus… gaudint de la presència dels avions, la companyia dels Companys Spotter ( vinguts d’ arreau… molts joves amb els seus pares… ) i damunt de tot… l’ ajut, la guia, el suport ( amb constants mostres d’ informació… ) de tot el Personal d’ Aena i els Vigilants i Guardia Civil… la gran interrelació personal i fotografic entre tothom… !!! crec què a més d’ un dels nostres Acompanyants li ha picat el cuc i el plaer de Spotting i càmera per més endavant…

< Para finalizar… la Primera Noche Spotter ha sido un placer… la próxima iré también con un trípode… gozando de la presencia de los aviones, la compañía de los Compañeros Spotter ( Venidos de diversas latitudes, muchos jóvenes con sus padres… ) y sobretodo la Ayuda, la Guia, el Soporte ( constantes muestras de información… ) de todo el Personal de Aena i los Vigilantes y Guardia Civil… la gran interrelación personal y fotográfica entre todos… !!! creo qué  más de uno de nuestros Acompañantes le ha picado el gusanillo y el placer de Spotting y cámara para más adelante… >

       Les imatges s’ han captat amb una càmera Leica M-E de pel.licula pixelada i l’ ús de les òptiques Leica Summarit-M 35mm f/2,5 i 75mm f/2,5 amb sensibilitat ISO de 640 la terminal, 1000 la majoria i les més llunyanes a 2500… i velocitats lentes… !!! Entenc què son aceptables… !!! També intentaré fer ús d’ un trespeus la propera Nit Spotter.

< Las imagenes se han capturado con una cámara Leica M-E de pelicula pixelada y uso de las ópticas Leica Summarit-M 35mm f/2,5 i 75mm f/2,5 con la sensibilidad ISO de 640 la terminal, 1000 la mayoria i las más lejanas a 2500… velocidades lentas… !!! Entiendo qué son aceptables… !!! También intentaré usar un trípode la próxima Noche Spotter >.

       Espero assabentar-me del proper II Nit Spotter a Saragossa… e intentar participar-hi… encara millor… què ja em registrin ó seleccionin… !!!

< Espero informarme de la celebración del próximo II Noche Spotter en Zaragoza… e intentar participar… aún mejor… qué ya me registren ó seleccionen… >
Info Aena aeroport Saragossa + Info Aena aeropuerto Zaragoza + Info Aena aeroport Saragossa Cargo + Info Aena aeropuerto Zaragoza Cargo
Noticia Heraldo de Aragón… !!!
Aero Zaragoza Spotters Web + Aero Zaragoza Spotters Twitter + Aero Zaragoza Spotters Facebook
Espero us agradi… Salut, gràcies… boix*

spotting… aeroport Saragossa 2017ago21 1 I Nit Spotter

bloc@ires…

       aeroport Saragossa 2017ago21 1 I Nit Spotter   Organitzat per Aena i en l’ aeroport de Saragossa es celebra la Primera Nit Spotter ( 23h30 PM a 04 AM ) en les seves instal.lacions de càrrega… adreçat al públic en general i els afeccionats a la fotografia aeronaùtica, Spotting…

< aeroport Saragossa 2017ago21 1 I Nit Spotter >  Organizado por Aena y en el aeropuerto de Zaragoza se celebra la Primera Noche Spotter  ( 23h30 PM a 04 AM ) en sus instalaciones de carga… dirigido al público en genral y a los aficionados a la fotografia aeronautica, el Spotting >

       Doncs… assabentat d’ aquesta diada… més ben dit Nocturnitat… sol.licitem la inscripció, amb una trucada telefònica, demanant-me l’ enviament d’ un correu-e, amb les meves dades i annexant el Nif personal…  ( Faig constar què sóc soci de  < Spotters Bcn El Prat > )   Rebo la confirmació d’ assistència gairebé a l’ instant i em remeten un escrit amb les condicions habituals quan es fan els Open Day ó semblants… en aquesta ocasió, ho donaré en mà en full imprès quan hi entri…

< Pués… enterado de esta dia… más bién dicho Noche… solicitamos la inscripción, con una llamda telefonica, en la cual me piden el envio de un correo-e con mis datos personales y adjuntando el Nif personal…   ( Hago constar qué soy socio de  < Spotters Bcn El Prat > )    Recibo la confirmación de asistencia prácticamente en el instante y me remiten un escrito con las condiciones habituales cuando se celebran los Open Day ó similares… en ésta ocasión, lo entregré en mano cuando entre… >

     Ens arribem a la porta d’ entrada amb el bus 501, què surt a la vora de la Porta del Carmen, passeig Maria Agustín ( també es pot arribar des de la parada de la estació de tren de Saragossa Delicias… ) i en uns 40 minuts som davant del nou edifici de l’ aeroport de Saragossa… i com hi ha havia una mica de temps… captem les imatges…

< Llegamos a la puerta de entrada con el bus 501, qué sale al lado de la Puerta del Carmen, paseo de Maria Agustín ( también tiene parada en la estación de tren de Zaragoza Delicias… ) y en unos 40 minutos estamos delante del nuevo edificio del aeropuerto de Zaragoza… y como disponía un poco de tiempo… captamos las imágenes…  >

       En l’ hora prevista… ens donen la benvinguda el personal d’ Aena ( Cap d’ Operacions, Responsable Guia, Senyalitsadors ( Follow Me… ), Vigilants de Seguretat i la Guardia Civil d’ Aduanes… entre d’ altres… ens controlen la nostra documentació, ens fan un detalls ( una bossa / motxila verda d’ Aena, una llibreta gran i boligraf de la operadora de transports i passem els controls de seguretat i ja som endins… !!!

< En la hora prevista… nos dan la bienvenida el personal de Aena ( Jefe de Operaciones, Responsable Gua, Señalizadores ( Follow Me… ), Vigilantes de Seguridad y la Guardia Civil de Aduanas… entre otros… nos controlan nuestra documentción, nos entregan un obsequio ( una bolsa / mochila verde de Aena, una librta y boligrafo de la operadora de transportes y pasamos los controles de seguridad y ya estamos dentro… !!! >

       Com la plataforma es pot fer a peu tranquilament… iniciem el camí nocturn per l’ espai assenyalat i mentre anem de marxa… els Guies ens donen les informacions en quan a la diada nocturna… veure i/o captar imatges dels avions dels granets mentre arriben, fan la descàrrega de la càrrega… fan una nova càrrega… es preparen per enlairar-se i s’ en van…

< Como la plataforma se puede hacer a pié tranquilamente… iniciamos el camino nocturno por el espacio señalado y mientras vamos de marcha… los Guias nos dan las informaciones en cuando a la diada nocturna… ver y/o captar imagenes de los aviones grandecitos mientran llegan, hacen la descarga de su carga… hacen una nueva carga… se preparan para elevarse y se van…  >

     El primer avió què captem es un Boeing B747-400 de la Companyia Saudi Arabian Cargo

< El primer avión qué captamos es un Boeing B747-400 de la Compañia Saudi Arabian Cargo.. >

       Els Guies tenen ben acurada la feina i ens arriba un Boeing B777-200  d’ Air China Cargo què s’ atura davant nostre … !!! prenem imatges de tota mena.

< Los Guias tienen bien preparada el trabajo y nos llega un Boeing B777-200 de Air China qué se para delante nuestro… !!! captamos imagenes de toda clase. >

 

      Ara es l’ hora d’ arribada del Boeing B747-400 de Cargolux què s’ en va directe a la altra zona de la plataforma on descansarà tota la nit… i llavors marxem fins a la vora del Cargolux en la espera del Boeing B777-200 de la Companyia Ethiopian Cargo, observant el treball dels operaris de l’ aeroport, des de la senyalitzadora / Follow ME fins als operaris de manteniment i operació de buidat i càrrega de les mercaderies…

< Ahora es la hora de la llegada del Boeing B747-400 de Cargolux qué se va directo a la otra zona de la plataforma donde descansará toda la noche… y entonces marchamos hacia el lado del Cargolux en la espera del Boeing B777-200 de la Compañia Ethiopian Cargo, observando el trabajo de los operarios del aeropuerto, desde la Señalizadora / Follow Me hasta los operarios de mantenimiento y operación de descarga y carga de mercancias… >

       Uns minuts més tard… ens arriba un Boeing B747-400 d’ Abc AirBridgeCargo… veure arribar a l’ espai d’ aturada aquests ocells mecànics… fa pujar la moral… quin plaer… !!!

< Unos minutos más tarde… nos llega un Boeing B747-400 d’ Abc AirBridgeCargo… ver llegar al espacio de parada estos pajaros mecánicos… sube la moral… qué placer… >

Continuem amb < spotting… aeroport Saragossa 2017ago21 2 I Nit Spotter >

< Continuamos con < spotting… aeroport Saragossa 2017ago21 2 I Nit Spotter >

Espero us agradi… Salut, Gràcies… boix*